VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS BIRŠTONO, DRUSKININKŲ, PALANGOS MIESTO IR NERINGOS SAVIVALDYBĖMS PASKIRSTYMO 2022 METAIS

 

 

2022 m. kovo 7 d. Nr. VE-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 141 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022–2024 metų sąmatos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.  P a s k i r s t a u Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėms 2022 metais taip:

 

1.

Birštono

652,8

tūkst. Eur

2.

Druskininkų

869,1

tūkst. Eur

3.

Neringos

570,3

tūkst. Eur

4.

Palangos miesto

1.169,8

tūkst. Eur

Iš viso savivaldybėms:

3.262,0

tūkst. Eur

 

2.  P a v e d u:

2.1.    Turto ir veiklos valdymo departamento Vietinės reikšmės kelių skyriui bendradarbiaujant su Teisės skyriumi parengti finansavimo sutarčių su savivaldybėmis projektus;

2.2.    Turto ir veiklos valdymo departamento Vietinės reikšmės kelių skyriui inicijuoti finansavimo sutarčių su savivaldybėmis pasirašymą, kontroliuoti su savivaldybėmis pasirašytose finansavimo sutartyse numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymą:

2.2.1. finansavimo sutartis su savivaldybėmis pasirašyti tik įsitikinus, kad savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas paskirsto vadovaudamosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka – pagal viešai skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamas ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui sudarytas vietinės reikšmės kelių objektų prioritetines eiles;

2.2.2. finansavimo sutartis su savivaldybėmis pasirašyti tik įsitikinus, kad savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, patvirtino savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus);

2.3.    Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriui sumokėti savivaldybėms už atliktus darbus;

2.4.    šio įsakymo kontrolę vykdyti Turto ir veiklos valdymo departamento direktoriui Andrej Karšul.

 

 

 

Direktorius                                                                                      Remigijus Lipkevičius