r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AKMENĖS BŪSTAS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, 2017 METŲ ĮSTAIGOS ATASKAITAI IR 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-94

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Pritarti:

1.1.  viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama);

1.2.  viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2.   Patvirtinti VšĮ „Akmenės būstas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas