LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DALIES 2019 M. RUGSĖJO 8 D. NAUJŲ RINKIMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖSE ŽIRMŪNŲ NR. 4, GARGŽDŲ NR. 31 IR ŽIEMGALOS NR. 46 RINKIMŲ APYGARDOSE POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ PATIKRINIMO

 

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. Sp-415

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 5 punktu ir 20 straipsnio 2 dalimi, nusprendžia:

1. Pritarti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. lapkričio 19 d. pažymai Nr. 3-144 (1.2) „Dėl dalies 2019 m. rugsėjo 8 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Žirmūnų Nr. 4, Gargždų Nr. 31 ir Žiemgalos Nr. 46 rinkimų apygardose politinės kampanijos dalyvių patikrinimo“ (pridedama).

2. Pripažinti, kad pretendentas į kandidatus Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 Ramojus Girinskas, pavėluotai pateikdamas Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 5 punktą.

3. Įspėti politinės kampanijos dalyvį Ramojų Girinską, kad už pakartotinį Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo reikalavimų nesilaikymą bus taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė