LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 8 d. Nr. XII-2145

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Alui taikomas 3,36 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Alui taikomas 3,63 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Alui taikomas 3,92 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 30,96 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 77,89 euro už produkto hektolitrą.“

2. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 33,44 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 84,12 euro už produkto hektolitrą.“

3. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 36,12 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 90,85 euro už produkto hektolitrą.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 96,65 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 136,37 euro už produkto hektolitrą.“

2. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 104,38 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 147,28 euro už produkto hektolitrą.“

3. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 112,73 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 159,06 euro už produkto hektolitrą.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Etilo alkoholiui taikomas 1 353,69 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Etilo alkoholiui taikomas 1 387,53 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

3. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Etilo alkoholiui taikomas 1 422,22 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

 

5 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) specifinis elementas – 50,68 euro;“.

2. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 85 eurai už 1 000 cigarečių.“

 

6 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Cigarams ir cigarilėms taikomas 29,54 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 3 dalis, 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

3. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 3 dalis, 3 straipsnio 3 dalis, 4 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė