Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi,  ir siekdamas padėkoti Neringos savivaldybės mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga, Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-136 „Dėl Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktu ir siekdamas paskatinti inovacijoms,

teikiu padėkas už mokytojų profesinės veiklos rezultatus:

Daliai Andrijauskienei, Neringos gimnazijos mokytojai metodininkei;

Neringai Sadauskienei, Neringos gimnazijos mokytojai metodininkei;

Vytautui Valiui, Neringos meno mokyklos mokytojui metodininkui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Darius Jasaitis