Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo nr. 292DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 3 IR 5 DALIŲ, 7 STRAIPSNIO 1 IR 4 DALIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 141 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 756

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Strateginio valdymo sistemos dalyvių, galinčių atlikti jungtinių projektų vystytojų funkcijas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 4 ir 1 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Aplinkos, miškų ir klimato kaitos valstybės veiklos sritis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                              Gintarė Skaistė