LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. V-213

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. DT-9/4 ir 2018 m. vasario 1 d. nutarimą Nr. DT-1/3,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu III skyrių „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“:

1.1. Pakeičiu 1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

3.2.

Factor VIII conc. (rekombinantiniai)

D66–D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.“

 

 

1.2. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

1.

Anti-D imunoglobulinas

O36.0, T80.4,

Z29.1“

 

 

2. Papildau VII skyrių „AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS“ 3 skirsniu:

3. Uveitas (100 %)

3.

1.

Adalimumab

H30.2, H30.0,

H30.1,

H30.8,

H44.1

Skiriamas, kai kortikosteroidų ir (ar) imunomoduliatorių (imunosupresantų) skyrimas kontraindikuotinas arba neefektyvus. Skiria ir išrašo gydytojas oftalmologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

 

3. Papildau XI skyrių „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 3¹ skirsniu:

3¹. Krono liga, opinis kolitas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3¹.

1.

Adalimumab

K50, K51

3¹.

1.

Infliximab

K50, K51“

 

 

 

4. Papildau XII skyrių „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 3¹ skirsniu:

3¹. Sunkios formos psoriazė (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3¹.

1.

Adalimumab

L40

3¹.

2.

Infliximab

L40

 

3¹.

3.

Etanercept

L40“

 

 

 

5. Papildau XII skyrių „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 3² skirsniu:

3². Sunkios formos vaikų psoriazė (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3².

1.

Adalimumab

L40“

 

 

6. Papildau XII skyrių „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 9 skirsniu:

9. Supūliavęs hidrodenitas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

9.

1.

Adalimumab

L73.2“

 

 

7. Papildau XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 1¹ skirsniu:

1¹. Reumatoidinis artritas, juvenilinis artritas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1¹.

1.

Adalimumab

M05, M06, M08

1¹.

2.

Infliximab

M05, M06

 

1¹.

3.

Etanercept

M05, M06, M08“

 

 

 

8. Papildau XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 1² skirsniu:

1². Vaikų juvenilinis idiopatinis artritas, susijęs su entenzitu (100 %)

1².

1.

Adalimumab

M08.1

Skiriamas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus. Skiria ir išrašo vaikų ligų gydytojas ar gydytojas reumatologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

 

9. Papildau XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 3¹ skirsniu:

3¹. Ankilozinis spondilitas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3¹.

1.

Adalimumab

M45

3¹.

2.

Infliximab

M45

 

3¹.

3.

Etanercept

M45“

 

 

 

10. Papildau XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 8¹ skirsniu:

8¹. Psoriazinis artritas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

8¹.

1.

Adalimumab

M07

8¹.

2.

Infliximab

M07

 

8¹.

3.

Etanercept

M07“

 

 

 

11. Papildau XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 10 skirsniu:

10. Ašinis spondiloartritas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Adalimumab

M46.8

10.

2.

Etanercept

M46.8“

 

 

 

12. Pakeičiu XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

13.

Kalcio polistirensulfonatas

Z49, Z94.0“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga