Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI MINDAUGĄ MACIJAUSKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUMI

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. 1K-240

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 13 punktu, 133 straipsnio antarąja dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui nuo 2020 m. balandžio 15 d. penkeriems metams skirti Mindaugą Macijauską Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriumi.

 

2 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidento vyriausiajam patarėjui Simonui Krėpštai pateikti šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui, o jam negalint dalyvauti – Respublikos Prezidento patarėjai Rėdai Brandišauskienei.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda