LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO
NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. XIII-1646

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 146 ir 147 punktais:

 

„146.

XIIIP-2762

Reklamos įstatymo
Nr. VIII-1871 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas

V. Sinkevičius

V. Sinkevičius

147.

XIIIP-2854

Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

S. Šedbaras“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis