LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 367 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-610

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 367 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 367 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda