Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. 1167

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 4.613 papunktį išdėstyti taip:

4.613.                        sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės išdavimą:

4.613.1.   fiziniams asmenims                                                                11

4.613.2.   juridiniams asmenims                                                            37“

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                                             Vilius Šapoka