RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RADVILIŠKIO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE

 

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. T-132

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio I dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. spalio 23 d. raštą Nr. S-1-24-524 „Dėl mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti mokamų paslaugų viešojoje įstaigoje Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre kainas:

1.   Psichikos sveikatos centre Formos Nr. 10 pildymas ir išdavimas – 2,90 Eur;

2.   Rašytinės informacijos teikimo paslauga draudimo bendrovėms – 10,00 Eur;

3.   A4 formato vienpusio lapo kopija – 0,15 Eur;

4.   A3 formato vienpusio lapo kopija – 0,16 Eur;

5.   A4 formato dvipusio lapo kopija – 0,23 Eur;

6.   A3 formato dvipusio lapo kopija – 0,24 Eur.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Čepononis