LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INDIVIDUALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. V-622

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 880 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą“ 2 punktu:

1. Tvirtinu Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. ISAK-2077 „Dėl Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-622

 

INDIVIDUALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

1. Kanceliarinės prekės:

1.1. pieštukai (spalvoti ir paprasti);

1.2. rašikliai (tušinukai, šerdelės);

1.3. flomasteriai;

1.4. žymekliai;

1.5. tušas ir atitinkamos tam pritaikytos plunksnos;

1.6. rašalas ir rašalinės kapsulės;

1.7. sąsiuviniai (įvairaus formato);

1.8. popierius (baltas ir spalvotas);

1.9. kartonas (įvairių spalvų, formato, storio);

1.10. liniuotės (trikampio, ovalo ar (ir) kitų formų);

1.11. matlankiai;

1.12. drožtukas;

1.13. trintukai;

1.14. klijai (sausi ir skysti);

1.15. dažai (akvarelė, guašas ar kt.);

1.16. pastelės;

1.17. kreida, vaškinės kreidelės;

1.18. teptukai;

1.19. žirklės;

1.20. penalas;

1.21. skaičiuotuvas;

1.22. piešimo priemonės (puodelis vandeniui, plastmasinis užtiesalas);

1.23. braižymo priemonės (skriestuvas ir kt.);

1.24. segtuvai;

1.25. įdėklai;

1.26. įmautės;

1.27. plastilinas;

1.28. modelinas;

1.29. molis ar (ir) vaškas;

1.30. sąsagos, sąvaržėlės;

1.31. lipni juosta;

1.32. eskizų albumai.

2. Kuprinė.

3. Pratybų sąsiuviniai, uždavinynai.

4. Atlasai.

5. Kontūriniai žemėlapiai.

6. Pasiekimų ar pažymių knygelės.

7. Aplankalai sąsiuviniams ir knygoms.

8. Sportinė apranga, avalynė, drabužiai (atitinkantys sezoniškumą).

9. Dėlionės.

10. Šokių bateliai (češkė).

11. Dūdelė arba kitas mokyklos pasirinktas muzikinis instrumentas.

12. USB laikmena.

13. Mokinio pažymėjimas (popierinis arba elektroninis).

 

 

14. Kitos būtiniausios mokiniui ugdyti reikalingos priemonės.

______________