r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AKMENĖS BŪSTAS“ 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS, 2016 METŲ ĮSTAIGOS ATASKAITOS IR 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-93

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Nepritarti viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2016 metų ataskaitoms:

1.1.  Vadovo veiklos ataskaitai (1 priedas);

1.2.  Įstaigos veiklos ataskaitai (2 priedas).

2.   Netvirtinti VšĮ „Akmenės būstas“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio (3 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas