HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. birželio 2 d. Nr. D1-187

Vilnius

 

 

Pakeičiu Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, ir priedo 19 punktą išdėstau taip:

„19.

Telšių r.

Masčio ežeras

272,2

30040090

13-19

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 KW), visą plaukiojimo sezoną Telšių rajono savivaldybės patvirtintame Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere Telšių mieste specialiajame plane nustatytomis savaeigių valčių trasomis ir zonomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

Teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamuose sporto renginiuose arba sporto renginiuose, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 200 AG (160 kW), visą plaukiojimo sezoną, suderinus sporto renginio datą, laiką, vietą (nurodant specialiajame plane nustatytas trasas ir (arba) zonas), renginyje planuojamų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, jų technines charakteristikas su savivaldybės administracija ir informavus AAD.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas