VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL Lietuvos respublikos alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. B1-703

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 2 punktą išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Vaida Lisauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Komisijos nariai:

Monika Gerulaitienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

Laura Ivanauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė,

Ona Keblienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja,

Karolina Vitytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika