LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO–TYTUVĖNŲ APYGARDOS NR. 44 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO „DĖL ANTANO ČEPONONIO, TOMO JANUŠEVIČIAUS, SKAIDROS DIŠLĖS, ANDRIAUS GRABAUSKO, JUSTINO KVĖGLIO IR JUSTINO PRANIO GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. Sp-27

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Jūratės Lebedevienės ir Maksimo Reznikovo 2021 m. sausio 28 d. vertinimo išvadą  Nr. 3-15 (1.2) „Dėl Radviliškio–Tytuvėnų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 21 d. sprendimo „Dėl Antano Čepononio, Tomo Januševičiaus, Skaidros Dišlės, Andriaus Grabausko, Justino Kvėglio ir Justino Pranio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo, nusprendžia:

Patvirtinti Radviliškio–Tytuvėnų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 21 d. sprendimą „Dėl Antano Čepononio, Tomo Januševičiaus, Skaidros Dišlės, Andriaus Grabausko, Justino Kvėglio ir Justino Pranio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė