LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NR. XII-700 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. birželio 5 d. Nr. XII-916
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu nuotolinė sutartis sudaroma ryšio priemonėmis, kurias naudojant nėra pakankamai vietos ar laiko informacijai pateikti, verslininkas prieš sutarties sudarymą privalo šiomis priemonėmis pateikti bent šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 7 ir 13 punktuose nurodytą informaciją. Kitą šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją verslininkas privalo pateikti vartotojui, kaip nustatyta šio straipsnio 2 dalyje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė