LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 128 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 14 d. Nr. XIII-1994

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 128 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 128 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas, kelionių pardavimo agentams nustatytų reikalavimų pažeidimas ir (arba) turizmo paslaugų rinkinio pardavėjams nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33) Informacinės visuomenės plėtros komiteto – dėl šio kodekso 478, 505, 507, 552 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 491 straipsnyje, 50 straipsnio 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 dalyse, 70, 128, 129, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pripažinti netekusiu galios 589 straipsnio 73 punktą.

 

 

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 507 ir 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

2. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 129 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę pradėti teiseną, atlikti tyrimą ir surašyti protokolus dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. iki šio įstatymo įsigaliojimo padarytų veikų, atitinkančių Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 129 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų požymius.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė