LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-422

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

2. Pakeičiu 3 lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

ASMENYS, TURINTYS JUDĖJIMO SUTRIKIMŲ

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ir neatnaujinami vairuotojams, kuriems nustatyti judėjimo sistemos sutrikimai, keliantys pavojų saugiam variklio varomos priemonės vairavimui.

1 grupė:

1. Vairuotojo pažymėjimai, kuriems taikomi tam tikri apribojimai, fiziškai neįgaliems kandidatams į vairuotojus ir vairuotojams išduodami atsižvelgiant į vairuotojų sveikatos tikrinimo arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (toliau kartu – gydytojų komisija) išvadą.

Ši išvada turi remtis atitinkamo sutrikimo medicininiu įvertinimu ir, jei būtina, vairavimo gebėjimų ir elgsenos praktiniu patikrinimu. Išvadoje turi būti nurodyta, koks transporto priemonės pritaikymas reikalingas ir ar vairuotojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė, kuria naudojantis, atsižvelgiant į vairavimo gebėjimų ir elgsenos patikrinimo rezultatus, vairavimas nekeltų pavojaus.

Gydytojų komisija gali iš karto priimti individualų sprendimą dėl asmenų, turinčių judėjimo sutrikimų, galimybės vairuoti, kai asmeniui saugiai vairuoti pakanka tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže arba transporto priemonės su rankinio valdymo sistema.

Jeigu asmuo, turintis judėjimo sutrikimų, gali vairuoti tik transporto priemonę su automatine pavarų dėže, išvadoje įrašomas transporto priemonės pritaikymo kodas 10.02 (automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas).

Jeigu asmuo, turintis judėjimo sutrikimų, gali vairuoti tik transporto priemonę su rankinio valdymo sistema, priklausomai nuo to, ar asmuo planuoja vairuoti automobilį su automatine ar mechanine pavarų dėžę, išvadoje įrašomi 3 transporto priemonės pritaikymo kodai:

a) 20.06 (ranka valdomas stabdys), 25.04 (ranka valdomas akseleratorius) ir 10.02 (automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas) – transporto priemonei su automatine pavarų dėže;

b) 20.06 (ranka valdomas stabdys), 25.04 (ranka valdomas akseleratorius) ir 15.02 (ranka valdoma sankaba) – transporto priemonei su mechanine pavarų dėže (šią kodų kombinaciją rekomenduojama naudoti, kai asmens sveikata tikrinama ne pirmą kartą ir jis jau vairuoja automobilį su mechanine pavarų dėže).

Jeigu gydytojų komisija nusprendžia, kad išvadai dėl tikrinamo asmens sveikatos būklės tinkamumo vairuoti priimti nepakanka turimos informacijos, tikrinamas asmuo siunčiamas praktiškai patikrinti vairavimo gebėjimų į įstaigą, turinčią įrangą, leidžiančią įvertinti specifinius vairavimo gebėjimus (vairo pasukimo jėgą, ištvermę, rankinio akseleratoriaus stūmimo, traukimo jėgą, reakcijos greitį, pedalo paspaudimo jėgą ir kt.) ir galinčią pateikti rekomendacijas dėl asmens gebėjimo saugiai vairuoti ir tam būtino transporto priemonės pritaikymo (nurodant transporto priemonės pritaikymo kodus) ir (ar) ortopedijos techninės priemonės reikalingumo.

2 grupė:

2. Gydytojų komisija įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla vairuojant prie šios grupės priskiriamas transporto priemones.

 

 

 

3.1.

Rankos, kojos, plaštakos, pėdos ar abiejų plaštakų, pėdų trūkumas, žymios deformacijos, dėl kurių yra sutrikusi lokomotorinė funkcija: Z89.1, Z 89.2, Z 89.3, Z 89.4, Z 89.5, Z 89.6, Z 89.7, Z 89.8, Z 89.9

PASTABA:

A; A1; A2; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams turi būti nurodyta, koks transporto priemonės pritaikymas reikalingas ir ar vairuotojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė, kuria naudojantis vairavimas nekeltų pavojaus.

Spręsti individualiai, prireikus taikant reikiamą apribojimą

03.01, 03.02

bei nurodant reikalingą transporto priemonės pritaikymo kodą (nuo 10 iki 50), nurodytą 5 lentelėje

 

Visos transporto priemonės

3.2.

Abiejų rankų trūkumas arba abiejų rankų plaštakų, pirštų kontraktūros, ankilozės, nejudrumas, trukdantys sugriebti ir išlaikyti daiktą, abiejų pečių, alkūnių, riešų sąnarių ankilozės, kontraktūros (net ir fiziologiškai patogios padėties): Z89.3, M24.5, M24.6

PASTABA:

A; A1; A2; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams turi būti nurodyta, koks transporto priemonės pritaikymas reikalingas ir ar vairuotojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė, kuria naudojantis vairavimas nekeltų pavojaus. Apie galimybę vairuoti rankinio valdymo ar su automatine pavarų dėže automobilį sprendžiama individualiai.

 

Spręsti individualiai, prireikus taikant apribojimą 03.01

bei nurodant reikalingą transporto priemonės pritaikymo kodą (nuo 10 iki 50), nurodytą 5 lentelėje

Visos transporto priemonės“

 

3. Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

5 lentelė

VAIRUOTOJUI TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ KODAI

 

Kodas

Vairuotojui taikomas apribojimas*

Dėl medicininių priežasčių

(Išvadą pateikia sveikatos priežiūros įstaiga)

 

01

 

Regos korekcija ir (arba) apsauga

 

01.01

 

Akiniai

 

01.02

 

Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai)

 

01.05

 

Akies raištis (papildomai nurodoma reikiama raidė a arba b)

 

01.06

 

Akiniai arba kontaktiniai lęšiai

 

01.07

 

Speciali optinė pagalbinė priemonė

 

02

 

Klausos ir susikalbėjimo pagalbinė priemonė (papildomai nurodoma reikiama raidė a arba b)

 

03

 

Galūnių protezai arba korekcijos įtaisai

 

03.01

 

Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas (papildomai nurodomos reikiamos raidės a, b, c, f, g)

 

03.02

 

Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas (papildomai nurodomos reikiamos raidės a, b, d)

Transporto priemonės pritaikymas

 

Nuo 10 iki 50

 

Transporto priemonės pritaikymas – išvadą pateikia gydytojų komisija, atsižvelgdama į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje buvo atliekamas praktinis vairavimo gebėjimų patikrinimas, rekomendacijas (jei toks patikrinimas buvo atliekamas) (žymima kodu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“)

Transporto priemonės naudojimo ribojimo kodai

 

68

Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio

 

*Lentelėje naudojamų raidžių reikšmės:

a – kairė

b – dešinė

c – plaštaka

d – pėda

f – ranka

g – nykštys“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                      Linas Kukuraitis