LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3037

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pakeičiu 3 lentelės 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„7.

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI 

 

 

7.1.

Visų etiologijų demencijos F00–F03

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

7.2.

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F04; F05; F06.

Sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą, skiriamą medikamentinį gydymą ar pasveikus

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

 

7.3.

Organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai F07, F09.

Sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą, adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą

 

Spręsti individualiai

 

Spręsti individualiai

7.4.

Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas

F1X.1–F1X.9 (remisijų metu sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į remisijų trukmę, stabilumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą)

(X – bet kuris skaičius nuo 1 iki 9, išskyrus 7).

Praėjus abstinencijos laikotarpiui ir pateikus gydytojo psichiatro išvadą bei reguliariai (gydytojo nustatytu dažnumu) atliekant medicinines apžiūras, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, kurie praeityje buvo priklausomi nuo alkoholio.

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie reguliariai bet kokia forma vartoja psichotropines medžiagas, galinčias trukdyti saugiai vairuoti, kai suvartotas kiekis gali turėti neigiamą poveikį vairavimui. Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį gebėjimui vairuoti

 

 

Spręsti individualiai

Esant F10.1–F10.9 taikyti apribojimą 68

 

Spręsti individualiai

Esant F10.1–F10.9 taikyti apribojimą 68

7.5.

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai F20–29

(esant remisijai ar ribinio lygio rezidualinei simptomatikai, galimybės vairuoti klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į kompleksinio tyrimo duomenis – remisijos trukmę, kokybę, rezidualinę simptomatiką, adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą).

Psichozinio lygio sutrikimų atveju kokybiška remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 1 metus

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės, išskyrus F21 ir F23, – spręsti individualiai

 

7.6.

Afektiniai sutrikimai esant psichozės simptomams F30.2, F31.2, F31.5, F32.3, F33.3 (remisijų metu klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į remisijos trukmę, stabilumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą)

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.7.

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai F60, F61, F62 –sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į dekompensacijų dažnumą, laipsnį, adaptacijos kokybę, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, turintiems 

asmenybės sutrikimų, kurie labai trikdo nuovoką, elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti, išskyrus atvejus, kai pateikiama gydytojo psichiatro išvada ir prireikus reguliariai atliekant medicinines apžiūras

 

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.8.

Protinis atsilikimas

F70.0, F70.8, F70.9

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

7.9.

Protinis atsilikimas F 70.1, F71, F72–F79

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

7.10.

Psichologinės raidos sutrikimai F83, F84

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.11.

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F95.2 ir F90

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai“

 

2. Pripažįstu netekusiais galios 3 lentelės 8 ir 9 punktus.

3. Pakeičiu 3 lentelės 2 pastabą ir ją išdėstau taip:

2. „Spręsti individualiai“, „individualiu sprendimu“ reiškia, kad asmuo, atsakingas už vairuotojų sveikatos tikrinimus, o 29 punkte nurodytais atvejais – gydytojų konsultacinė komisija gali priimti individualų sprendimą, leidžiantį asmeniui vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, atsižvelgdami į susirgimą, kompensaciją, adaptacijos kokybę, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą, tęsiant vairuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis (atsižvelgiant į darbo krūvį, konkrečias pareigas), darbą, tiriamojo psichikos ir charakterio ypatumus, vadovaudamiesi ir specializuotų gydymo įstaigų, specialistų išvadomis ir rekomendacijomis. Sprendžiant individualiai dėl psichikos ir elgesio sutrikimų galima skirti trumpesnį pakartotinio sveikatos tikrinimo laikotarpį“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys