herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MATO SLANČIAUSKO PREMIJOS LAIMĖTOJO NUSTATYMO

KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. lapkričio 28 d.  Nr. T-248

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-41 Dėl Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 11, 12 punktais ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 m. spalio 25 d. teikimą Nr. ILT-672Dėl Mato Slančiausko premijos laimėtojo nustatymo komisijos sudarymo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Sudaryti vienerių metų laikotarpiui tokios sudėties Mato Slančiausko premijos laimėtojo nustatymo komisiją:

Diana Martinaitienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Rasa Ališauskienė, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė;

Gediminas Andrašiūnas, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos, Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos narys, Joniškio kultūros centro Jakiškių ir Kirnaičių skyrių renginių režisierius;

Roma Stankienė, Žagarės vaikų lopšelio-darželio Vyšniukas muzikos vyresnioji mokytoja.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius