LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 19 d. Nr. V-752

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. DT-3/3,

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 19 skirsnio „Hiperparatirozė (100 %)“ 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„19.

1.

Cinacalcet

N25.8

Skiriamas dializuojamiems pacientams,  sergantiems terminalinės stadijos inkstų liga, kurių nekontroliuojamas kraujo plazmoje nepakitusio parathormono (apibrėžiamas kaip didesnis nei 85 pmol/1 [800pg/ml]) lygis bei šie pacientai atsparūs standartiniam gydymui, ir normali arba didelė koreguota kalcio koncentracija serume, ir kuriems chirurginė paratiroidektomija kontraindikuotina, nes operacijos rizika didesnė už naudą. Skiria gydytojas nefrologas ar endokrinologas. Gydymo veiksmingumą būtina nuolat kontroliuoti. Nesant teigiamos dinamikos, gydymą nutraukti po 4 mėnesių.“

 

2. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnį „Hipertenzinės ligos (80 %)“ 9.67 papunkčiu:

 

„9.

67.

Bisoprololum

I10–I11; I15“

 

 

3. Pakeičiu XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 8 skirsnio „Idiopatinė dilgėlinė (80 %)“ 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„8.

1.

Omalizumabum

L50.1, L50.8

Skiriamas ir išrašomas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų, Vilniaus m. klinikinės ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės ir Klaipėdos respublikinės ligoninės gydytojų alergologų ir klinikinių imunologų (visų amžiaus grupių pacientams) ir vaikų alergologų (tik vaikams iki 18 metų) multidisciplininio gydytojų konsiliumo sprendimu. Vėliau gydymą iki 3 mėnesių gali skirti antrinio ir tretinio lygio paslaugas teikiančiose įstaigose dirbantys gydytojai alergologai, klinikiniai imunologai ir vaikų alergologai.“

 

4. Pakeičiu XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 4 skirsnio „Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo ir po inkstų persodinimo (80 %)“ 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„4.

4.

Ezetimibum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.“

 

5. Pakeičiu XIV skyriaus „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“ 12 skirsnį „Moterų nevaisingumas (100 %)“ ir jį išdėstau taip:

 

„12. Moterų, vyrų nevaisingumas, didelę negalią sukeliančios ligos, kai taikoma preimplantacinė genetinė diagnostika (100 %)

„12.

1.

Chorioninio alfa gonadotropinas

 

N97,

Q95–Q 99,

Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

12.

2.

Alfa folitropinas

N97,

Q95–Q 99,

Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga