PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-302 „DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T2-130

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 8 punktą, 11 punktą, 14 punktą ir 17 punktą ir juos išdėstyti taip:

8. Muzikinių ar kitų renginių viešosiose vietose metu bendras triukšmo fonas negali viršyti teisės aktais nustatytų normų. Renginių, vykstančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, laikas ir organizavimo tvarka nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos apraše.“

11. Nuo 8 val. iki 24 val. leidžiama be specialios garso stiprinimo aparatūros muzikuoti lauke prie viešojo maitinimo, pramogų įrenginių tik tiek, kiek tai netrikdo kitų asmenų ramybės, poilsio, miego ar darbo ir (arba) neviršija galiojančioje Lietuvos higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių.“

14. Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dienos ir vakaro metu. Naktį jie gali veikti tik tuo atveju, jei nėra grojama muzika, o naudojami žaidimų, cirko ir kiti atrakcionų įrenginiai nekelia triukšmo.“

17. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 24 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas).“

2. Pripažinti netekusiu galios Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 10.1 papunktį.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                          Šarūnas Vaitkus