LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 17 d. Nr. 1R-102

Vilnius

 

Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Apie varžytynes antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto.

2.  Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Varžytynės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                  Juozas Bernatonis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. balandžio 9 d. raštu Nr. ((1.19-0206)-5K-1506735)-6K-1502899