LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO KANDIDATO Į JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS – MERUS REMIGIJAUS OSAUSKO RINKĖJAMS DALINTŲ LIPDUKŲ „VELYKINIAI LIPDUKAI ŠEIMOS ŠVENTEI“ PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMU

 

2017 m. balandžio 28 d. Nr. Sp-94

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. vasario 23 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-47, 3 punktu, Metodinių rekomendacijų „Dėl aplinkybių, kurioms esant pradedamas rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimas“, patvirtintų 2017 m. vasario 23 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-47, 7 punktu ir atsižvelgdama į Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupės 2017 m. balandžio 24 d. išvadą Nr. 3-54 (1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidato į Jonavos rajono merus Remigijaus Osausko rinkėjams dalintų lipdukų „Velykiniai lipdukai šeimos šventei“ pripažinimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu“, nusprendžia:

1. Pritarti Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupės 2017 m. balandžio 24 d. išvadai Nr. 3-54 (1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidato į Jonavos rajono merus Remigijaus Osausko rinkėjams dalintų lipdukų „Velykiniai lipdukai šeimos šventei“ pripažinimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu“.

2. Pripažinti, kad kandidato į Jonavos rajono savivaldybės tarybos narius – merus Remigijus Osausko neatlygintinai Jonavos rajono rinkėjams dalinti lipdukai „Velykiniai lipdukai šeimos šventei“ yra mažareikšmiai daiktai, kurių dalijimas rinkėjams galimas tik juos deklaravus Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

3. Panaikinti Jonavos rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 10 sprendimą, kuriuo pripažinta, kad kandidatas į Jonavos rajono merus Remigijus Osauskas, rinkėjams dalindamas lipdukus „Velykiniai lipdukai šeimos šventei“, nepažeidė Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų.

4. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas į Jonavos rajono savivaldybės tarybos narius – merus Remigijus Osauskas, Jonavos rajono rinkėjams politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai dalindamas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje nedeklaruotus mažareikšmius daiktus, pažeidė Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. Sp-24, 20 ir 36 punktus bei Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas.

5. Apie papirkimo faktą paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                            Zenonas Vaigauskas