LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO NARIO BRONISLOVO MATELIO PUBLIKACIJOS „APIE PASKUTINĮ MERO ŠANSĄ“, PASKELBTOS WWW.PANSKLIAUTAS.LT IR LAIKRAŠTYJE „PANEVĖŽIO KRAŠTAS“

 

2019 m. birželio 3 d. Nr. Sp-298

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. gegužės 27 d. pažymą Nr. 3-90 (1.2) „Dėl Seimo nario Bronislovo Matelio publikacijos „Apie paskutinį mero šansą“, paskelbtos www.panskliautas.lt ir laikraštyje „Panevėžio kraštas“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti, kad Seimo nario Bronislovo Matelio publikacija „Apie paskutinį mero šansą“, paskelbta www.panskliautas.lt ir laikraštyje „Panevėžio kraštas“, yra politinė reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė