LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-724 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOMIS NUOMOJAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. V-659

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u  Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

1

 

Insulino pompa su glikemijos duomenų įvertinimo funkcija

137,41

4,58

Skiriama pirmojo tipo cukriniam diabetui gydyti (TLK-10-AM kodas E10):

1. vaikams iki 12 metų, kai gydymas insulino injekcijomis laikomas netinkamu ar nepatogiu;

2. asmenims nuo 12 metų, jei:

2.1.  glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis sudaro > 10 proc. visų glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra sunkios formos (< 3,9 mmol / l, sąmonės sutrikimai ar traukuliai);

2.2. Hb1Ac išlieka ≥ 7,5 proc., nepaisant tinkamos priežiūros ir sergančiojo diabetu mokymo;

3. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas, – iki 1 metų; nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.

 

1.2. Pakeičiu 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

2

Insulino pompa su glikemijos įvertinimo, naudojant integruotą nuolatinio gliukozės matavimo jutiklį, ir insulino švirkštimo sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija

449,50

14,98

Skiriama pirmojo tipo cukriniam diabetui gydyti (TLK-10-AM kodas E10). Skiriama kartu su integruotais nuolatinio gliukozės matavimo jutikliais (išduodamas gamintojo nustatytas jutiklių kiekis mėnesio poreikiui patenkinti) asmenims, kuriems indikuotinas gydymas insulino pompomis ir nuolatinis gliukozės kiekio kraujyje stebėjimas, jei šie pacientai sutinka naudoti gliukozės matavimo jutiklius, sugeba naudotis insulino pompa su šiais jutikliais ir jei jų naudojimas padeda sumažinti hipoglikemijos dažnį šiais atvejais:

1. asmenims, kurie atitinka šiuos kriterijus:

1.1. jei glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis sudaro > 10 proc. visų glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra sunkios formos (< 3,9 mmol / l, sąmonės sutrikimai ar traukuliai);

1.2. jei hipoglikemijos jutimas yra sutrikęs (nejaučiami simptomai, kai glikemija < 3,9 mmol / l) ir tai sukelia atitinkamus padarinius (sąmonės sutrikimas, traukuliai);

1.3. jei nesugebama atpažinti hipoglikemijos simptomų ar pranešti apie juos (sergantysis yra vaikas iki 5 metų, taip pat – dėl kognityvinės ar neurologinės negalios);

2. nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu;

3. pirmojo tipo cukriniu diabetu sergantiesiems pacientams, įtraukus juos į laukiančiųjų kasos salelių transplantacijos sąrašą, – iki transplantacijos ir po jos (po kasos salelių transplantacijos iki 12 sav.).

 

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą Monika Navickienė