LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „ DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo  20  d. Nr. V-476

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir 1.3.5 papunktį išdėstau taip:

1.3.5. Planiniai skiepijimai vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Atsižvelgiant į tai, kad profilaktinių skiepijimų atidėjimas ar pertrūkiai, sukelia užkrečiamųjų ligų protrūkius, o laiku nepaskiepytiems asmenims gresia užkrečiamųjų ligų komplikacijos ir mirtys, planiniai skiepijimai nei karantino, nei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu nėra atidedami ir privalo būti atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliekami skiepijimai pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugusiųjų skiepijimai pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programą, rekomenduojami skiepijimai (pavyzdžiui, skiepijimai nuo erkinio encefalito), išlaikant skiepijimo schemas.

Apie skiepijimus pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių kalendorių (skiepijimų laiką) asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaikų tėvus (įgaliotus atstovus pagal įstatymą) turi informuoti iš anksto nuotoliniu būdu.             

Suaugę asmenys dėl planinių skiepų su asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi susisiekti nuotoliniu būdu.

Jei asmens sveikatos priežiūros įstaigai nuotoliniu būdu informuojant ar paskambinus asmeniui nustatoma, kad vaikai ar suaugusieji, kuriems reikia atlikti planinius skiepus, buvo išvykę į užsienį 14 kalendorinių dienų laikotarpyje ar turėjo sąlytį su įtariamu, ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar yra įtariami, ar serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skiepai atidedami. 

Planinių skiepijimų atlikimui paskiriamas atskiras laikas (diena, valandos) ir atskiros patalpos, užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų pacientų srautai.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpina skiepijimus atliekančius specialistus higienos ir (ar) asmens apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės reikalavimus.

Imunoprofilaktikos kontrolę ir karantino režimo sąlygų laikymosi kontrolę atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                     Aurelijus Veryga