LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ĖMINIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) NUSTATYTI PAĖMIMO SAVIVALDYBIŲ MOBILIUOSE PUNKTUOSE

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. V-1184

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei siekdamas tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti, kad savivaldybių mobiliuose punktuose ėminiai laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neviršijant šio sprendimo priede nurodyto maksimalaus kiekio per parą imami iš šių asmenų grupių:

1.1. asmenų, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas;

1.2. asmenų, kurie dėl lengvos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos ambulatoriškai gydėsi namuose – jų pasveikimui patvirtinti, kai turi gydytojo siuntimą;

1.3. asmenų, kuriems bus teikiamos planinės invazinės ir (ar) intervencinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas, ar į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.), ir tam asmeniui, –ir ne anksčiau nei 48 valandos iki asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo pradžios;

1.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų:

1.4.1. greitosios medicinos pagalbos įstaigų darbuotojų;

1.4.2. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių darbuotojų;

1.4.3. vyresnių nei 60 metų amžiaus, nenurodytų šio sprendimo 1.4.1 ir 1.4.3 papunkčiuose;

1.4.4. esant protrūkiui – visiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų.

1.5. socialinės globos įstaigų darbuotojų:

1.5.1. dirbančių su rizikos grupės asmenimis;

1.5.2. vyresnių nei 60 metų amžiaus, nenurodytų šio sprendimo 1.5.1 papunktyje;

1.6. iš užsienio šalių grįžusių asmenų;

1.7. kitų asmenų: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojams, kariams, vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų.

2. Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius:

2.1. parengti ir patvirtinti šio sprendimo 1.4 -1.5 ir 1.7 papunkčiuose nuodytų asmenų grupių  laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti organizavimo tvarką;

2.2. suderinus su mobiliais punktais, aptarnaujančiais savivaldybę, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakyme Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos ) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoti mėginių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)  nustatyti paėmimą;

2.3. užtikrinti, kad registracija į mobilų punktą būtų vykdoma Karštosios koronaviruso linijos telefono numeriu 1808;

2.4. užtikrinti, kad:

2.4.1.  šio sprendimo 1.4 -1.5 papunkčiuose nurodytiems asmenims, kurie dirba nuotoliniu būdu ar kurie darbo metu neturi tiesioginio kontakto su kitais asmenimis, laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)  nustatyti mobiliuose punktuose nebūtų atliekami;

2.4.2. laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)  nustatyti mobiliuose punktuose būtų atliekami tik tiems šio sprendimo 1.7 papunktyje nurodytiems asmenims, kurie tiesiogiai dirba COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židiniuose arba kurie tiesiogiai aptarnauja klientus.

3. Nustatyti savivaldybėse įrengtų mobilių punktų aptarnaujamas savivaldybes ir jų maksimalų ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) skaičių per parą:

 

Eil. Nr.

Mobilaus punkto buvimo vieta

Mobilaus punkto aptarnaujamos savivaldybės

Maksimalus ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)  nustatyti skaičius per parą

1.

Vilniaus miesto savivaldybė

Elektrėnų savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

450

2.

Kauno miesto savivaldybė

Birštono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė

350

3.

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė

Neringos savivaldybė

Palangos miesto savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

300

4.

Šiaulių miesto savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

200

5.

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė

130

6.

Marijampolės savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Kazlų rūdos savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

150

7.

Tauragės rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

130

8.

Telšių rajono savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Rietavo savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė

130

9.

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

130

10.

Utenos rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė

130

 

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą V-872 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevencinių tikslu organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. V-1104 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams“.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. gegužės 20 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                       Aurelijus Veryga

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo

2020 m.    gegužės 15   d. sprendimo Nr. V-1184   

priedas

 

 

MAKSIMALUS MOBILAUS PUNKTO PAIMTŲ asmenų, KURIEMS SAVIVALDYBIŲ MOBILIUOSE PUNKTUOSE ATLIEKAMI laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligAI (koronaviruso infekcijAI) nustatyti, grupĖS ĖMINIŲ KIEKIS PER PARĄ 

 

Eil. Nr.

Asmenų, kuriems savivaldybės mobiliame punkte atliekami laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti grupė (toliau – grupė)

Maksimalus mobilaus punkto paimtų grupės ėminių kiekis per parą (proc. nuo visų mobilaus punkto paimtų ėminių per parą)

1.

Asmenys, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas

40

2.

Asmenys dėl lengvos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos ambulatoriškai gydėsi namuose

3.

Asmenys, kuriems bus teikiamos planinės intervencinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

4.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai

20

5.

Socialinės globos įstaigų darbuotojai

20

6.

Iš užsienio šalių grįžę asmenys

10

7.

Kiti

10