LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ĮSTATYMO NR. I-1093 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 25 d. Nr. XIII-2399

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 10 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos terminuotos valstybės (savivaldybės) turto panaudos sutartys galioja iki jų pabaigos dienos. Įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės (savivaldybės) turto panaudos davėjai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įspėję panaudos gavėjus, nutraukia visas neterminuotas valstybės (savivaldybės) turto panaudos sutartis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda