ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 7 d. Nr. T-235

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2 punktu bei atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-147

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-235

redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

Eil.

Nr.

Mokykla

Klasė / vaikų amžius

Aptarnavimo teritorija

Pastabos

Seniūnija

Kaimas arba gatvė

1.

 

Gruzdžių gimnazija

 

1– 10 kl.

 

Gruzdžių seniūnija

 

Augučių kaimas

Apušėlių kaimas

Biržių kaimas

Bučiūnų kaimas

Dapkūnų kaimas

Dargaičių kaimas

Daujočių kaimas

Dimšių kaimas

Gruzdžių miestelis

Gurbų kaimas

Jauneikiškių kaimas

Kantminių kaimas

Karvelių kaimas

Lygudų kaimas

Lukošaičių kaimas

Maldenių kaimas

Maniušių kaimas

Mažeikių kaimas

Norvaišių kaimas

Poviliškių kaimas

Račių kaimas

Raubaičių kaimas

Sauginių kaimas

Saveikių kaimas

Strazdų kaimas

Šepkaičių kaimas

Šiupylių kaimas

Taurakių kaimas

Valdomų kaimas

Žiogų kaimas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Bridų kaimas

 

2.

 

Meškuičių gimnazija

 

1–10 kl.

 

Meškuičių seniūnija

 

Adomiškio kaimas

Dapkūnų kaimas

Daugėlaičių kaimas

Domantų kaimas

Gavėnaičių kaimas

Gibaičių kaimas

Jurgaičių kaimas

Karvazų kaimas

Klebonų kaimas

Kudgalių kaimas

Lūpaičių kaimas

Meškuičių miestelis

Misaičių kaimas

Nikančių kaimas

Noreikų kaimas

Perkulpio kaimas

Rupeikių kaimas

Tamošiūnų kaimas

Taurakių kaimas

Tautinių kaimas

 

 

3.

Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius

 

3–6 m.,

1–8 kl.

 

Meškuičių seniūnija

 

Bagdongirio kaimas

Dakčių kaimas

Dvarlaukio kaimas

Daunorų kaimas

Mišeikių kaimas

Naisių kaimas

Norkūnų kaimas

Sereikių kaimas

Žačių kaimas

 

4.

 

Kužių gimnazija

 

2–6 m.

1–10 kl.

 

Kužių seniūnija

 

Amalių kaimas

Apšrujų kaimas

Beržynės kaimas

Bunokiškės kaimas

Džiuikių kaimas

Gražuolių kaimas

Gilaičių kaimas

Ilgviečių kaimas

Jaunelių kaimas

Jurgaičių kaimas

Kasčiukų kaimas

Kurauskų kaimas

Kuzavinės kaimas

Kybarčių kaimas

Kužių gyvenvietė

Lukšių kaimas iki Žemaičių g.

Luponių kaimas

Norutaičių kaimas

Normančių kaimas

Nutaučių kaimas

Pakarniukų kaimas

Pakarnių kaimas

Pervažos kaimas

Purvinės kaimas

Radvilių kaimas

Smiltynės kaimas

Sneigių kaimas

Stonaičių kaimas

Šobliškės kaimas

Švendrės kaimas

Tyrelių kaimas

Verbūnų kaimas

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Olbiškės kaimas

 

5.

Dubysos aukštupio mokykla

 

2–6 m.,

1–10 kl.

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

 

Aukštelkės kaimas

Beržynės kaimas

Dainų kaimas

Gegužių kaimas

Lieporių kaimas

Pailių kaimas

Raizgių kaimas

Šlepkų kaimas

Verduliukų kaimas

 

Bubių seniūnija

 

Bacaičių kaimas

Bitėnų kaimas

Bubių kaimas

Bunokiškės kaimas

Bulėnų kaimas

Butkaičių kaimas

Daubakiškės kaimas

Dirvonų kaimas

Dzidų kaimas

Gervėnų kaimas

Gilvyčių kaimas

Gilvyčiukų kaimas

Girnikų kaimas

Grabijolų kaimas

Gošteliukų kaimas

Jakštaičių kaimas

Jakštaičiukų kaimas

Kadagynės viensėdis

Kurtuvėnų kaimas

Kurtuvėnų miestelis

Liudorių kaimas

Laisvučių kaimas

Linartų kaimas

Margės kaimas

Meškių kaimas

Mingėlių kaimas

Mirskiškės kaimas

Motaičių kaimas

Naisių kaimas

Noliškių kaimas

Pavakalnio kaimas

Pavėkių kaimas

Paširvio kaimas

Pašvinės kaimas

Rimučių kaimas

Sauginiai

Senųjų Gilvyčių kaimas

Šalpirčių kaimas

Šemetiškių kaimas

Skaudvilių kaimas

Slydžių kaimas

Sodaliukų kaimas

Trauleinių kaimas

Trotiškės kaimas

Užčiaušių kaimas

Užkalnių kaimas

Vainagių kaimas

Valatkų kaimas

Viekvedžių kaimas

Vilkurių kaimas

Vizgirdų kaimas Žadvainių kaimas Zuikiškės kaimas

Kužių seniūnija

 

Biručių kaimas

Briešlaukio kaimas

Jakštaičiukų kaimas

Jonelaičių kaimas

Sauginių kaimas

6.

 

 

Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras

 

2–6 m.,

1–10 kl.

 

Bubių seniūnija

 

Alksnyniškės kaimas

Bagdoniškės kaimas

Barzinskių kaimas

Bazilionų mistelis

Beinoriškės kaimas

Bernotų kaimas

Bulėnų kaimas

Burkšų kaimas

Čepretiškės kaimas

Didlaukės kaimas

Dengtilčio kaimas

Gylių kaimas

Goriškės kaimas

Jankaičių kaimas

Jusaičių kaimas

Juškaičių kaimas

Kanapinės kaimas

Knašių kaimas

Leškių kaimas

Maskvytės kaimas

Mekių kaimas

Molinės kaimas

Pabijočių kaimas

Padeglių kaimas

Pageluvio kaimas

Pakalniškių kaimas

Pamiškaupio kaimas

Paraudžių kaimas

Pikeliškės kaimas

Pikužių kaimas

Purvinės kaimas

Rimkių kaimas

Simoniškės kaimas

Slišukų kaimas

Spaudžių kaimas

Spitkiškės kaimas

Stirbiškės kaimas

Šilyno kaimas

Šiliškės kaimas

Šlišų kaimas

Taručių kaimas

Trociškės kaimas

Vabalų kaimas

Vilaičių kaimas

Volungių kaimas

Zigmantinės kaimas

Žalpelių kaimas

Bulėnų kaimas priskirtas mokyklos aptarnavimo teritorijai iki 2019 metų (imtinai) priimtiems vaikams

 

5–10 kl.

 

Bubių seniūnija

 

Kurtuvėnų kaimas

Kurtuvėnų miestelis

 

Kurtuvėnų kaimas ir Kurtuvėnų miestelis priskirti mokyklos aptarnavimo teritorijai iki 2019 m. (imtinai) priimtiems vaikams

7.

Drąsučių mokykla

 

2–6 m.,

1–10 kl.

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

 

Čigonų kaimas

Drąsučių kaimas

Egėliškių kaimas

Kalviškių kaimas

Kubelių kaimas

Miliškės kaimas

Pakubelių kaimas

Paringuvio kaimas

Rūvelių kaimas

Vorelių kaimas

Zastarčių kaimas

Žardelių kaimas

 

 

8.

 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

 

2–6 m.,

1–8 kl.

 

Ginkūnų seniūnija

 

Ginkūnų gyvenvietė

Malavėnų kaimas

Malavėniukų kaimas

Šapnagių kaimas

Uosupio kaimas

Žeimių kaimas

Žuvininkų kaimas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Sutkūnų gyvenvietė

 

Kairių seniūnija

 

Liutkūnų kaimas

Mikailaičių kaimas

9.

 

Kairių pagrindinė mokykla

 

5–6 m.,

1–10 kl.

 

Kairių seniūnija

 

Bertužių kaimas

Eimučių kaimas

Gudelių kaimas

Kairių kaimas

Kairių miestelis

Mumaičių kaimas

Narušaičių kaimas

Pročiūnų kaimas

Šėkščių kaimas

Šiubaičių kaimas

Tylių kaimas

Vėgėlių kaimas

Vismantėlių kaimas

Zapalskių kaimas

Žadžiūnų kaimas

Žvigų kaimas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Aleksandrijos kaimas

 

 

10.

Kuršėnų Daugėlių progimnazija

 

1–8 kl.

 

Kuršėnų miesto seniūnija

Agrastų gatvė

Aviečių gatvė

Daugėlių gatvė

Daugėlių skersgatvis

Energetikų gatvė

Geležinkeliečių gatvės namai Nr. 4, 5, 6

L. Giros gatvė

Karjerų gatvė

Klevų gatvė

Lakštingalų gatvė

Liepų alėja

Miško gėlių gatvė

Pramonės gatvė

Pušyno gatvė

Serbentų gatvė

Skyrolaukio gatvė

Slyvų gatvė

Sodo lakštingalų gatvė

Sodžiaus gatvė

Šermukšnių gatvė

Šiaulių gatvė

Šiaulių skersgatvis

Žalioji gatvė

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

 

Daugėlių kaimas

Gūragių kaimas

Liepkalnio kaimas

Marmų kaimas

Norvaišių kaimas

Raupaičių kaimas

Šilelės kaimas

 

Kužių seniūnija

Smilgių kaimas

 

5–8 kl.

Bubių seniūnija

 

Bacaičių kaimas

Bitėnų kaimas

Butkaičių kaimas

Bunokiškės kaimas

Daubakiškės kaimas

Gilvyčių kaimas

Gilvyčiukų kaimas

Grabijolų kaimas

Kadagynės viensėdis

Liudorių kaimas

Mingėlių kaimas

Noliškių kaimas

Pavakalnio kaimas

Pavėkių kaimas

Tilybiškės kaimas

Užčiaušių kaimas

Užkalnių kaimas

 

11.

 

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

 

5–6 m.,

1–8 kl.

 

Kuršėnų miesto seniūnija

 

Akmenės gatvė

Alėjos gatvė

Aukštoji gatvė

J. Basanavičiaus gatvė

Birutės gatvė

P. Cvirkos gatvė

V. Dambrausko gatvė

Darbininkų gatvė

Darbo gatvė nuo sankryžos su Vydūno gatve iki Vytauto gatvės

Dariaus ir Girėno gatvė

Daržų gatvė

Gedinčių gatvė

Gergždelių gatvė

Gintaro gatvė

Gluosnių gatvė

L. Ivinskio gatvė

J. Janonio gatvė

Jurginų gatvė

Kalno gatvė

Kapų gatvė

Kaštonų gatvė

Keramikų gatvė

Kraštinės gatvė

V. Kudirkos gatvė

Kurtuvėnų gatvė

Laisvės gatvė

Mažeikių gatvė

Mičiurino gatvė

Pakuršėnio gatvė

Papilės gatvė

Pelkės gatvė

Pergalės rato gatvė

Pievų gatvė

Putinų gatvė

Romučių gatvė

Rūtų gatvė

Stadiono gatvė

Statybininkų gatvė

Sodų bendrijos „Vėtrungė“ gatvės

Šaltinio gatvė

Šatrijos gatvė

T. Tilvyčio gatvė

Tylos gatvė

Topolių gatvė

Tulpių gatvė

Uosių gatvė

Užmiesčio gatvė

Vilniaus gatvė

Vydūno gatvė nuo sankryžos su Kapų gatve iki Vytauto gatvės

Vytauto gatvė nuo sankryžos su Vydūno gatve iki miesto ribos

Vyturių gatvė

Viekšnių gatvė

Žiedo gatvė

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

 

Auksučių kaimas

Gaudžių kaimas

Gedinčių kaimas

Gergždelių kaimas

Kušleikių kaimas

Mažučių kaimas

Pakštelių kaimas

Pakuršėnių kaimas

Papalskių kaimas

Rekščių kaimas

Repšių kaimas

Romučių kaimas

Ruvelių kaimas

Strazdų kaimas

Užmiesčio kaimas

Tylučių kaimas

Žilių kaimas

 

 

Raudėnų seniūnija

 

Butvydžių kaimas

Dirvonėnų kaimas

Girlaukės kaimas

Juozapavos kaimas

Leičių kaimas

Medragių kaimas

Neimantiškės kaimas

Paežerių kaimas

Pamockės kaimas

Pūšilių kaimas

Repšių kaimas

Rūdėnų kaimas

Sauslaukės kaimas

Šeškių kaimas

 

 

12.

 

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

 

2–6 m.

1–8 kl.

 

Kuršėnų miesto seniūnija

 

Alytaus gatvė

Alyvų gatvė

Artojų gatvė

Aušros gatvė

Ąžuolų gatvė

Beržų gatvė

Biliūno gatvė

Čiurlionio gatvė

Dainų g.

Darbo gatvė nuo sankryžos su Gedimino gatve iki Vydūno gatvės

Daunių gatvė

Deksnės gatvė

Donelaičio gatvė

Durpynų gatvė

Gagarino gatvė

Gaisrininkų gatvė

Gedimino gatvė

Geležinkeliečių gatvės namai Nr. 1, 2, 3

Gėlių gatvė

L. Ivinskio aikštė

Kęstučio gatvė

K. Kymantaitės gatvė

Kosmonautų gatvė

Krantinės gatvė

Laukų gatvė

Luokės gatvė

Maironio gatvė

Maumedžių gatvė

Miško gatvė

Montvilos gatvė

Naujoji gatvė

Palaukio gatvė

Parko gatvė

Parkelio gatvė

Pavasario gatvė

Pavenčio gatvė

L. Pelėdos gatvė

Rasos gatvė

Rašytojų skersgatvis

Ringuvos gatvė

II Ringuvėnų mikrorajonas

Sierakausko gatvė

Sodo gatvė

Sodų bendrija „Ventos pakrantė“

Spartuolių gatvė

Stoties gatvė

Šilėnų gatvė

Šiltnamio gatvė

Taikos gatvė

Urdupio gatvė

Vaižganto gatvė

Ventos gatvė

Vienuolio gatvė

Vydūno gatvės namai Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28

Vytauto gatvės namai Nr. 21A, 22

Žalgirio gatvė

Žemaičių gatvė

Žemaitės gatvė

Žiužmos gatvė

Žvejų gatvė

 

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

 

Beržtvų kaimas

Būdų kaimas

Čiuinių kaimas

Čiuinelių kaimas

Geruogių kaimas

Gudmiškės kaimas

Jokšių kaimas

Ketūnų kaimas

Lapkasių kaimas

Leičių kaimas

Micaičių gyvenvietė

Milvydų kaimas

Padvaiskių kaimas

Pakumulšių kaimas

Papelkių kaimas

Raganių kaimas

Saulučių kaimas

Skačių kaimas

Steponiškės kaimas

Svirbūčių kaimas

Šilėnų kaimas

Šilkalnio kaimas

Širminių kaimas

Urkuvėnų kaimas

Užlaukio kaimas

Varputėnų kaimas

Vaitkaičių kaimas

Vizdergių kaimas

Žygaičių kaimas

 

Specialiojo ugdymo klasėms

Vaikai, gyvenantys Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškojoje, Raudėnų seniūnijose ir kiti, atsižvelgiant į tėvų (globėjų) prašymus

 

13.

 

Pakapės mokykla

 

2–6 m.,

1–8 kl.

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

 

Bačiūnų kaimas

Budos kaimas

Einoraičių kaimas

Giedrių kaimas

Karpiškių kaimas

Lingailių kaimas

Meškiškių kaimas

Minaičių kaimas

Normančių kaimas

Pakapės kaimas

Pagervinės kaimas

Rėkyvos kaimas

Širvučių kaimas

Šukių kaimas

Tvibių kaimas

Tvibukų kaimas

Vaikšnėgalos kaimas

Vileikių kaimas

Žylakių kaimas

 

 

14.

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

 

2–6 m.,

1–10 kl.

 

Raudėnų seniūnija

 

Atuonių kaimas

Bartlaukės kaimas

Čibirikų kaimas

Daržiškės kaimas

Dubinių kaimas

Dirvonėnų kaimas

Felicinavos kaimas

Gelžės kaimas

Girkautų kaimas

Iniškių kaimas

Kybartiškių kaimas

Kentraičių kaimas

Luinių kaimas

Medlaukės kaimas

Medragių kaimas

Paraudžių kaimas

Pėžų kaimas

Pakoklynės kaimas

Patyrelių kaimas

Pakentraičių kaimas

Pastruikiškės kaimas

Pabalvės kaimas

Pagelžių kaimas

Pagelžiukų kaimas

Pažiužmėlių kaimas

Raudėnų kaimas

Rūdėnų kaimas

Švendrių kaimas

Šluotiškės kaimas

Tarvydžių kaimas

Taučių kaimas

Vilkdaržių kaimas

Vodeikių kaimas

Žagariškės kaimas

Žemalėnų kaimas

 

15.

Šakynos mokykla

 

2–6 m.,

1–10 kl.

 

Šakynos seniūnija

 

Balsių kaimas

Baužų kaimas

Burbinų kaimas

Čeponių kaimas

Gaižiškių kaimas

Dargių kaimas

Dauginčių kaimas

Diržių kaimas

Gedvydžių kaimas

Kiauklių kaimas

Mandeikių kaimas

Masių kaimas

Mažaičių kaimas

Mikaičių kaimas

Mikutaičių kaimas

Mykolaičių kaimas

Mimaičių kaimas

Paliesių kaimas

Piktaičių kaimas

Piktuižių kaimas

Raudondvario kaimas

Riškaičių kaimas

Semeniškių kaimas

Skobiškių kaimas

Šakynos kaimas

Šelvenų kaimas

Tautgailių kaimas

Tulminų kaimas

Valakų kaimas

Viliočių kaimas

Viesgirdžių kaimas

Žarėnų kaimas

 

16.

 

Šilėnų mokykla

 

2–6 m.,

1–8 kl.

 

Kairių seniūnija

 

Bacionų kaimas

Dvikapių kaimas

Jankūnų kaimas

Sodų bendrijos

Šilėnų kaimas

 

17.

 

Voveriškių mokykla

 

2–6 m.,

1–10 kl.

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

 

Andrejavos kaimas

Dausiškių kaimas

Juodenkių kaimas

Kuprių kaimas

Kušlambalio

Paitaičių kaimas

Pumpučių kaimas

Toliočių kaimas

Vijolių kaimas

Voveriškių kaimas

Sodininkų bendrija „Švendrelis“

Vinkšnėnų kaimas

Žaliūkės

 

Kužių seniūnija

 

Noreikių kaimas

Lukšių kaimas

(dalis Voveriškių pusėje iki Noreikių g. ir Gražuolių g.

 

18.

Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“

 

1–6 m.

 

Gruzdžių seniūnija

 

Apušėlių kaimas

Augučių kaimas

Biržių kaimas

Bridų kaimas

Bučiūnų kaimas

Dargaičių kaimas

Daujočių kaimas

Dimšių kaimas

Gruzdžių miestelis

Gurbų kaimas

Jauneikiškių kaimas

Kantminių kaimas

Karvelių kaimas

Lygudų kaimas

Lukošaičių kaimas

Maldenių kaimas

Maniušių kaimas

Mažeikių kaimas

Norvaišų kaimas

Poviliškių kaimas

Račių kaimas

Raubaičių kaimas

Sauginių kaimas

Saveikių kaimas

Strazdų kaimas

Šepkaičių kaimas

Šiupylių kaimas

Taurakių kaimas

Valdomų kaimas

Žiogų kaimas

 

19.

 

Meškuičių lopšelis-darželis

 

2–6 m.

 

Meškuičių seniūnija

 

Adomiškių kaimas

Bagdongirio kaimas

Dapkūnų kaimas

Daugėlaičių kaimas

Daunorų kaimas

Domantų kaimas

Gavėnaičių kaimas

Gibaičių kaimas

Jurgaičių kaimas

Karvazų kaimas

Klebonų kaimas

Kudgalių kaimas

Lūpaičių kaimas

Naisių kaimas

Meškuičių miestelis

Misaičių kaimas

Nikančių kaimas

Noreikių kaimas

Parkulpio kaimas

Rupeikių kaimas

Sereikų kaimas

Tamošiūnų kaimas

Taurakių kaimas

Tautinių kaimas

 

 

20.

 

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

 

2–5 m.

 

Kairių seniūnija

 

Bacionių kaimas

Bertužių kaimas

Eimučių kaimas

Gudelių kaimas

Kalniškių kaimas

Kairių kaimas

Kairių miestelis

Liutkūnų kaimas

Mikailaičių kaimas

Mumaičių kaimas

Norušaičių kaimas

Pročiūnų kaimas

Šėkščių kaimas

Šiubaičių kaimas

Tylių kaimas

Vismantėlių kaimas

Vėgėlių kaimas

Zapalskių kaimas

Žadžiūnų kaimas

Žalgirio kaimas

Žvigų kaimas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Aleksandrijos kaimas

 

21.

 

Kuršėnų lopšelis-darželis

 

0–6 m.

 

Kuršėnų miesto seniūnija

 

Aušros gatvė

Daugėlių skersgatvis

Daugėlių gatvė

Klevų gatvė

Liepų alėja

L. Giros gatvė

Plytinės skersgatvis Pramonės gatvė

Pušyno gatvė

Skirlaukio gatvė

Sodžiaus gatvė

Sodų bendrijos „Sodžius“ ir „Šilelis“

S. Dariaus ir S. Girėno gatvė

Šermukšnių gatvė

Žalioji gatvė

 

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

 

Daugėlių kaimas

Gūragių kaimas

Liepkalnio kaimas

Norvaišių kaimas

Marmų kaimas

Raupaičių kaimas

Šilelių kaimas

Bubių seniūnija

 

Bacaičių kaimas

Bitėnų kaimas

Bunokiškės kaimas

Butkaičių kaimas

Daubakiškės kaimas

Gilvyčių kaimas

Grabijolų kaimas

Kadagynės viensėdis

Liudorių kaimas

Mingėlių kaimas

Noliškių kaimas

Pavakalnio kaimas

Pavėkių kaimas

Tilybiškės kaimas

Užčiaušių kaimas

Kužių seniūnija

Smilgių kaimas

22.

 

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

 

1–6 m.

 

Kuršėnų miesto seniūnija

 

Alėjos gatvė

Aukštoji gatvė

Debesų gatvė

Energetikų gatvė

Gergždelių gatvė

Gintaro gatvė

Gluosnių gatvė

Jazminų gatvė

J. Janonio gatvė

Jurginų gatvė

Kalno gatvė

Kapų gatvė

Karjerų gatvė

Keramikų gatvė

Kraštinės gatvė

Kregždžių gatvė

Kurtuvėnų gatvė

Laisvės gatvė

L. Ivinskio gatvė

Pakuršėnio gatvė

Pelkės gatvė

Pempių gatvė

Perkūno gatvė

Pievų gatvė

Putinų gatvė

Ryto gatvė

Rugių gatvė

Rūtų gatvė

Statybininkų gatvė

Sodininkų bendrijos „Vėtrungė“

„Šaltinėlis-1“

„Šaltinėlis-2“

Šaltinio gatvė

Šatrijos gatvė

Šiaulių gatvė

Šiaulių skersgatvis

Tylos gatvė

Topolių gatvė

Tulpių gatvė

Uosių gatvė

Užmiesčio gatvė

V. Kudirkos gatvė

Vilniaus gatvė

Vėtrungės gatvė

Vieversių gatvė

Vyturių gatvė

 

Raudėnų seniūnija

 

Butvydžių kaimas

Girlaukės kaimas

Juozapavos kaimas

Leičių kaimas

Medragių kaimas

Neimantiškės kaimas

Paežerių kaimas

Pamockės kaimas

Pūšilių kaimas

Repšių kaimas

Sauslaukės kaimas

Šeškių kaimas

 

Specialiojo ugdymo grupėms

Vaikai, gyvenantys Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškojoje, Raudėnų seniūnijose ir kiti, atsižvelgiant į tėvų (globėjų) prašymus

 

23.

 

Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

 

1–6 m.

 

Kuršėnų miesto seniūnija

 

Akmenės gatvė

Alyvų gatvė

A. Vienuolio gatvė

Ąžuolų gatvė

Beržų gatvė

Birutės gatvė

Braškių gatvė

Darbo gatvė

Darbininkų gatvė

Daržų gatvė

Deksnės gatvė

Durpynų gatvė

Gaisrininkų gatvė

Gedimino gatvė

Gedinčų gatvė

Geležinkeliečių gatvė

Gėlių gatvė

I. Mičiurino gatvė

J. Gagarino gatvė

J. Basanavičiaus gatvė

J. Biliūno gatvė

Kaštonų gatvė

Kęstučio gatvė

Kiškių gatvė

Kosmonautų gatvė

Krantinės gatvė

K. Donelaičio gatvė

Lakštingalų Trelių gatvė

Lazdynų Pelėdos gatvė

Lelijų gatvė

Luokės gatvė

L. Ivinskio aikštė

Maironio gatvė

Maumedžių gatvė

Mažeikių gatvė

Miško gatvė

M. K. Čiurlionio gatvė

Naujoji gatvė

Palaukio gatvė

Papilės gatvė

Parko gatvė

Pavasario gatvė

Pavenčio gatvė

Pergalės Rato gatvė

P. Cvirkos gatvė

Rasos gatvė

Rašytojų skersgatvis

Ringuvos gatvė

II Ringuvėnų gatvė

Romučių gatvė

Sodo gatvė

Spartuolių gatvė

Stadiono gatvė

Stoties gatvė

Sodų bendrija „Ventos pakrantė“

Taikos gatvė

Šilėnų gatvė

Šiltnamio gatvė

T. Tilvyčio gatvė

Urdupio gatvė

Vaižganto gatvė

Varnėnų gatvė

Ventos gatvė

Vydūno gatvė

Vytauto gatvė

Vyšnių takas

V. Dambrausko gatvė

V. Montvilos gatvė

Z. Sierakausko gatvė

Žalgirio gatvė

Žemaičių gatvė

Žemaitės gatvė

Žiedo gatvė

Žiužmos gatvė

Žvejų gatvė

 

 

 

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

 

Auksučių kaimas

Gaudžių kaimas

Gedinčių kaimas

Gergždelių kaimas

Kušleikių kaimas

Mažučių kaimas

Pakštelių kaimas

Pakuršėnių kaimas

Papalskių kaimas

Rekščių kaimas

Repšių kaimas

Romučių kaimas

Ruvelių kaimas

Strazdų kaimas

Užmiesčio kaimas

Tylučių kaimas

Žilių kaimas

 

 

__________________________