LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. XIII-2411

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 86 straipsnio 4 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                          Viktoras Pranckietis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. rugpjūčio 20 d.

nutarimu Nr. XIII-2411

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS

DARBŲ PROGRAMA

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

1.

XIIIP-3576

(2)

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 9, 15 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

R. Karbauskis,

A. Širinskienė

2.

XIIIP-3692

(2)

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364, 365 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Šalaševičiūtė,

7 Seimo nariai

3.

XIIP-4833

(2)

Darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas

V. Kravčionok,

8 Seimo nariai

4.

XIIIP-3574

(3)

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Šalaševičiūtė, R. J. Dagys

5.

XIIIP-3481

(2)

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

R. Šalaševičiūtė,

3 Seimo nariai

6.

XIIIP-2288 GR

Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

7.

XIIIP-3761

Seimo protokolinis nutarimas „Dėl pritarimo Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūros siūlymui į Europos Komisijos narius“

Vyriausybė

8.

XIIIP-3703

Seimo rezoliucija „Dėl Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumo“

A. Ažubalis,

30 Seimo narių

9.

XIIIP-3774,

XIIIP-3775,

XIIIP-3776,

nereg.

Seimo nutarimai dėl teisėjų atleidimo

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

10.

XIIIP-3773

Seimo protokolinis nutarimas „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“

V. Pranckietis

11.

 

Ministrų priesaikos

 

 

 

__________________