LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. XIV-61

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda