LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO VIKTORO PRANCKIEČIO VADOVAUJAMOS DELEGACIJOS DARBO VIZITO Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJAS

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. SV-S-1587

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba n u s p r e n d ž i a:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį ir Seimo narį Emanuelį Zingerį 2020 m. kovo 2–6 dienomis darbo vizito į Vašingtoną (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Kartu vyksta Seimo Pirmininko sekretoriato vadovė Gintarė Žukaitė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vertimų skyriaus patarėja Aušra Vėlavičienė ir Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus fotografė Olga Posaškova.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo vadovams skirtų lėšų ir reprezentacines išlaidas.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis