herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T-72

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, sudarytos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“, sudėtį:

1. 2 papunktyje vietoj „Daina Armonavičienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyiaus vyriausioji specialistė“ įrašyti „Egidija Daunorienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos  Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė“;

1. 4 papunktyje vietoj „Kamilė Gelzytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro padalinio pirmininkė“ įrašyti „Kamilė Gelzytė, jaunimo atstovė“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius