LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO

NR. V-399 „DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMO ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. V-465

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. kovo 19 d. raštą Nr. 2-1334 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“,

P a k e i č i u Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ ir papildau 1.10 papunkčiu:

1.10. Autobusų ir traukinių stotyse, oro uostų ir jūrų uosto keleivių terminaluose asmenų aptarnavimas ribojamas. Patekimas į stočių ir terminalų patalpas turi būti leidžiamas tik keleiviams, stoties ar terminalo darbuotojams, transporto priemonių ekipažams ir įguloms.  Keleiviams turi būti sudaryta galimybė pasiekti tik būtinąsias patalpas: sanitarines zonas (tualetus, patalpas, kuriose yra praustuvai ir pan.), bilietų įsigijimo vietas, informacijos teikimo vietas ir laukimo sales. Esant galimybei rekomenduojama teikti informaciją keleiviams bei organizuoti bilietų pardavimą nuotoliniu būdu arba per langelį, arba išeinantį į išorę (lauką), o jeigu tokios galimybės nėra – atriboti šias zonas pertvaromis, užtikrinančiomis erdvių atskyrimą.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                       Aurelijus Veryga