Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 15 d. Nr. 1089

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir papildyti jį 9 punktu:

9. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

9.1. kai kalendorinės savaitės laikotarpyje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymui skirtų lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose neviršija 300 pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis – peržiūri šiame nutarime nustatytų ūkinės veiklos bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemonių, kurios leidžia kontaktiniu būdu aptarnauti tik asmenis, atitinkančius šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, proporcingumą ir atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją, esant galimybei šias priemones panaikina arba pakeičia švelnesnėmis priemonėmis;

9.2. kai kalendorinės savaitės laikotarpyje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymui skirtų lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose viršija 300 pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis – atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją ir įvertinusi taikomų priemonių proporcingumą, esant būtinybei nustato ūkinės veiklos bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones, kurios leidžia kontaktiniu būdu aptarnauti tik asmenis, atitinkančius šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus;

9.3. peržiūri šiame nutarime nustatytų ūkinės veiklos bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemonių, kurios leidžia kontaktiniu būdu aptarnauti tik asmenis, atitinkančius šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, proporcingumą ir atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją, esant poreikiui šias priemones panaikina, pakeičia švelnesnėmis priemonėmis arba nustato iš naujo, jeigu 3 mėnesius iš eilės šios priemonės nebuvo peržiūrėtos pagal šio nutarimo 9.1 ar 9.2 papunkčius.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė