LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO JUOZO NAUJALIO METAIS

 

2018 m. birželio 12 d. Nr. XIII-1259

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. balandžio 9 d. sukanka 150 metų, kai gimė Juozas Naujalis, lietuvių kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjas ir dirigentas, vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų;

vertindamas išskirtinę Juozo Naujalio asmenybės ir jo darbų įtaką Lietuvos muzikai, chorų sąjūdžio istorijai, pedagogikai, muzikinės spaudos leidybai;

išskirdamas Juozo Naujalio indėlį į tautinės savimonės ir tautinės tapatybės formavimą, tautos žadinimą, patriotinių jausmų ugdymą savo kūryba ir veikla, išauginant vargonininkų-chorvedžių, kompozitorių ir muzikos pedagogų kartą;

siekdamas paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis Juozo Naujalio kūrybiniu palikimu, kaip tautinės lietuvių muzikos simboliu, aktualiu šių dienų žmogui ir valstybei, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Juozo Naujalio metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Juozo Naujalio metų komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Juozo Naujalio metų minėjimo programą (toliau - Programa), ir patvirtinti Programą;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos parengtai ir Vyriausybės patvirtintai Programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis