LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ, NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. Sp-130

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 19 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu, nusprendžia:

Patvirtinti Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė