LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-1769

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 589 straipsnio 86 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508 ir 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą bei šių administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė