LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2023 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. SV-S-1059 „DĖL SEIMO NARIŲ DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE SU UKRAINOS AUKŠČIAUSIOSIOS RADOS VALSTYBĖS VALDŽIOS, VIETOS SAVIVALDOS, REGIONŲ PLĖTROS IR MIESTŲ PLANAVIMO KOMITETO NARIAIS IR KITAIS VALSTYBĖS IR VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAIS“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 13 d. Nr. SV-S-1082

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą
Nr. SV-S-1059 „
Dėl Seimo narių dalyvavimo susitikimuose su Ukrainos Aukščiausiosios Rados Valstybės valdžios, vietos savivaldos, regionų plėtros ir miestų planavimo komiteto nariais ir kitais valstybės ir vietos valdžios atstovais ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALENTINO BUKAUSKO, RIČARDO JUŠKOS, KĘSTUČIO MASIULIO IR ALGIO STRELČIŪNO DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE SU UKRAINOS AUKŠČIAUSIOSIOS RADOS VALSTYBĖS VALDŽIOS, VIETOS SAVIVALDOS, REGIONŲ PLĖTROS IR MIESTŲ PLANAVIMO KOMITETO NARIAIS IR KITAIS VALSTYBĖS IR VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAIS

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininką Ričardą Jušką, Seimo narius Valentiną Bukauską, Kęstutį Masiulį ir Algį Strelčiūną 2023 m. rugsėjo 12–14 d. dalyvauti susitikimuose su Ukrainos Aukščiausiosios Rados Valstybės valdžios, vietos savivaldos, regionų plėtros ir miestų planavimo komiteto nariais ir kitais valstybės ir vietos valdžios atstovais Lvive (Ukraina).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėja Lina Milonaitė ir Vertimų skyriaus vertėja Marta Žadeikaitė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti kelionės, kompleksinio kelionės draudimo išlaidas ir išmokėti dienpinigius iš Seimo parlamentinei diplomatijai skirtų lėšų bei skirti transportą.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_49035f23d12f45ea9774344c18850432_end