http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.img?p_id=1240457&p_name=image001.gif

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-24 SPRENDIMO NR. T-1043 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. T-336

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos narių sudėtį ir vietoje Ilonos Gvazdžiauskienės, Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sekretorės, įrašyti Ievą Ražinskienę, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Antanas Čepononis