Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ IŠTYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

 

2020 m. spalio 20 d.   Nr. A-972

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. V-2282 „Dėl Joniškio rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. V-2287 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ 2.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. A-943 „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobilaus punkto įsteigimo Joniškio rajono savivaldybėje“:

1. N u s t a t a u, kad Joniškio rajono savivaldybės Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliame punkte (toliau – mobilus punktas) nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. lapkričio 3 d. vykdomas Joniškio rajono gyventojų ištyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), užtikrinant galimybę kiekvienam Joniškio rajono gyventojui atlikti PGR molekulinį tyrimą (toliau – tyrimai), teikiant prioritetus asmens sveikatos priežiūros darbuotojams, ugdymo įstaigų darbuotojams, pareigūnams, prekybininkams, vaistininkams. Tyrimai atliekami mobiliame punkte (prie Joniškio ligoninės, Pašvitinio g. 21, Joniškis) prieš tai užsiregistravus trumpuoju numeriu 1808.

2. P a v e d u viešajai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui:

2.1. užtikrinti šio įsakymo 1 punkto  vykdymą;

2.2. bendradarbiauti su Šiaulių miesto savivaldybės administracija dėl ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams paėmimo proceso organizavimo ir vykdymo.

3. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėjai Rasai Lapukienei viešai skelbti informaciją gyventojams apie galimybę išsitirti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

4. P a v e d u šio įsakymo kontrolę Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė