LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. KOVO 15 D. NUTARIMO
NR. XIII-1031 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. XIII-1101

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 135, 136 ir 137 punktais:

„135.

XIIIP-1878

Ligos  ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

136.

XIIIP-1853

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

137.

XIIIP-1952

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 411 straipsnio pakeitimo įstatymas

A. Širinskienė

A. Širinskienė“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis