LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 4, 31 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-1990 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 8 d. Nr. XII-2140

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė