Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 14 d. Nr. 1123

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir papildyti jį 1.8 papunkčiu: 

1.8. dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, 2020 metais kompensuojant už studijas sumokėtą kainą, šiuo nutarimu patvirtinto Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo 12 ir 14 punktuose nustatyti terminai netaikomi:

1.8.1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo 12 punkte nurodyta informacija Valstybiniam studijų fondui pateikiama iki 2020 m. spalio 20 d.;

1.8.2. 2020 m. bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius, šių asmenų skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir skaičius pagal konkrečią kiekvienos aukštosios mokyklos studijų kryptį Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje paskelbiami iki 2020 m. lapkričio 2 d.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius