herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ METINIŲ

VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. A-327

Joniškis

 

                                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99,

            t v i r t i n u pridedamus Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos planus:

1. Gaižaičių seniūnijos metinį veiklos planą;

2. Gataučių seniūnijos metinį veiklos planą;

3. Joniškio seniūnijos metinį veiklos planą;

4. Kepalių seniūnijos metinį veiklos planą;

5. Kriukų seniūnijos metinį veiklos planą;

6. Rudiškių seniūnijos metinį veiklos planą;

7. Satkūnų seniūnijos metinį veiklos planą;

8. Saugėlaukio seniūnijos metinį veiklos planą;

9. Skaistgirio seniūnijos metinį veiklos planą;

10. Žagarės seniūnijos metinį veiklos planą.

           

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus pareigas                                                                      Artūras Pališkevičius