LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XI-2277 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1883

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 52 straipsnio pakeitimas

1Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 52 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudimo ar perdraudimo įmonė privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, priežiūros institucijos sprendimais ir kitais teisės aktais, taip pat draudimo ar perdraudimo įmonės pasirinkta apskaitos politika.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 52 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Draudimo ar perdraudimo įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumą, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo ir skelbimo tvarką nustato priežiūros institucija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė