LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR AUSTRALIJOS BENDROJO SUSITARIMO RATIFIKAVIMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. XIII-3369

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 25 d. dekretą Nr. 1K-320, ratifikuoja 2017 m. rugpjūčio 7 d. Maniloje priimtą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrąjį susitarimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda